Zasavica-Specijalni rezervat prirode

Živopisna smena šuma, vlažnih livada, širokih obala i same vode, bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta, tradicionalan način života na reci oslikan kroz folklor i svakodnevni život, istorijsko nasledje koje seže u pradavna vremena, pruža posetiocima tokom cele godine posve retke, privlačne i neponovljive turističke sadržaje...

Položaj

Zasavica se nalazi u Srbiji, na području južne Vojvodine i severne Mačve, istočno od reke Drine i južno od reke Save, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić. Kičmu rezervata čine vodena površina kanala Jovac i Prekopac, kanalisan i prirodni tok potoka Batar, kao i sama rečica Zasavica, koja preko kanala Bogaz ima direktnu vezu sa rekom Savom. Zasavica se podzemnim putem napaja i vodom iz reke Drine i gravitaciono sa planine Cer. Pripada Crnomorskom slivu i jedno je od od poslednjih izvorno očuvanih močvarnih područja, idući od severa ka jugu Srbije. Mirna i pitoma, kao reka ravnice, omogućila je opstanak brojnom i raznovrsnom biljnom i životinjskom svetu. Da bi taj svet bio očuvan sama Zasavica i njeno priobalje stavljeno je pod zaštitu Države 1997. godine, kao prirodno dobro I kategorije od izuzetnog značaja, na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Na nacionalnoj mreži zaštićenih područja Ramsara (močvarna i druga vlažna područja prema Konvenciji o zaštiti močvarnih područja koju je naša zemlja ratifikovala) Zasavica se našla na listi Ramsarskih područja u Srbiji (proglasena 2009. godine kao deveto Ramsarsko podrucje u Srbiji). , a prema klasifikaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) kao područje upravljanja staništima i vrstama (Habitat and species menagment area) ima IV kategoriju. Od 2001. godine Zasavica je postala član Europark Federacije.

Vizitorski centar

Vizitorski centar predstavlja centralno turističko mesto rezervata. Izgrađena je drvena građevina sa turnjem visine 18 m sa koga se pruža pogled ka pašnjaku od 300 ha i najširem i najlepšem delu toka Zasavice. U ovom objektu nalazi se trafika za prodaju suvenira i 2 sobe sa ukupno 7 ležaja, kao i dve pomoćne prostorije. Ispred je drveni dok koji vodi do čamaca i turističkog broda Umbra kojim posetioci obilaze rezervat. Pored drvenog objekta nalazi se dolap kao turistička atrakcija.

Zasavica

Od prisutnih objekata tu su: „Bircuz kod dabra“ i etno-soba sa nadstrešnicom kao etnografsko-istorijska postavka starih kućnih i poljoprivrednih predmeta i alata sa kraja XIX i početka XX veka. Ovo je mesto gde turisti dobijaju potrebne informacije o rezervatu putem usmenih predavanja i postavljenih informativnih bilborda (karte rezervata, najveće vrednosti rezervata (fotografije flore i faune) i pano sa malom entomološkom postavkom, kao i drugim prateći elementima).

Zasavica

Šta Zasavica pruža

Očuvanost izvornih pejsaža, autentična folkorna obeležja i kulturno-istorijski spomenici predstavljaju Zasavicu kao jedinstvenu i zaokruženu turističku celinu. Odmor, rekreacija, plovidba, osmatranje i proučavanje prirode u Specijalnom Rezervatu Prirode – Zasavica može biti ostvariv i za Vas. Obrazovni programi za đake i studenate u cilju proučavanja prirodnih vrednosti preporučuju se kroz jednodnevne i višednevne boravke i stručno pripremljene programe i aktivnosti. Zbog svog biodiverziteta, prisustva reliktnih, endemičnih i retkih vrsta i njihovih životnih zajednica, nedovoljno podataka o nekim grupama organizama, kao što je slučaj sa insektima, mogućnosti praćenja inter i intraspecijskih odnosa, interakcije abiotičkih i biotičkih faktora, područje se može odrediti kao intersantno i pogodno za naučna i stručna istraživanja. Sportskim ribolovcima je, na posebno uređenim lokacijama i čekama omogućen, uz malo sreće, ulov lepih primeraka divljeg šarana, štuke ili zlatnog karaša. Vožnja čamcima kroz samu Zasavicu za ljubitelje foto-safarija pravo je uživanje pošto vas priroda nikada ne ostavlja ravnodušnim, a kao posebna atrakcija nudi se eko hleb i mačvanska riba na talandari.

Zasavica
Turistički brod

U cilju razvoja turističkih sadržaja od 2002.god. na Zasavici je u upotrebi turistički brod „UMBRA“ kapaciteta 60 mesta. Brod od 2003 god. ima plovni put kroz najlepši deo rezervata od Valjevca ka šumarevoj ćupriji u dužini od 7 km. Gostima se pruža pogled na najširi deo toka Zasavice iza koga se nalazi pašnjak kojeg dalje u plovidbi zamenjuje komleks poplavnih šuma, tako da se u preletu mogu videti kako ptice močvarice tako i razne šumske vrste ptica.

Važne informacije

📍Zasavica
🏡 Pokret gorana, Svetog Save 19 ,22000 Sremska Mitrovica

📩 zasavica@zasavica.org.rs
☎️+381 22/614-300

Korisni linkovi

http://www.zasavica.org.rs/

https://turizamsrbije.com/category/upoznaj-srbiju/

https://www.instagram.com/turizam_srbije/

Ako ti se dopada tekst, podeli ga na društvenim mrežama:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn